gallery/logo_new1

 Проект 

  Студентски град е един от най-динамичните квартали в София. В него живеят над 60 000 души, повечето от които представители на студентската и академична общности. В тази връзка, вярваме, че Студентски град не е просто квартал; той е средата, в която живее и се развива цветът на нацията и до голяма степен огледало на това какво се инвестира в интелектуалното бъдеще на страната ни. За съжаление, към настоящия момент това бъдеще изглежда мрачно.

  Студентски град тъне в тъмнина. Това е видимо с просто око за всеки, направил си труда да се разходи там вечер. Все пак, за да не сме голословни, направихме собствено проучване, в рамките на което доброволци установиха, че 48.7 процента от уличното осветление в Студентски град не работи. Други 45.2 процента от осветителните тела са неефективни. Това несъмнено прави живота и пребиваването в квартала несигурно и некомфортно. През последните 3 години са регистрирани повече от 10 случая на насилие и криминални прояви в зоните "На тъмно". И това са само регистрираните...

 

 "на светло"

gallery/lampa

Проучване за осветеността на ж.к. Студентски град, гр. София

Една инициатива на Инициативен комитет на студентските съвети с подкрепата на ABLE.